skip to Main Content

Som du allerede vet, du kan bruke både redusert døgnhvile og ukehvile på ferge. Hvilke nyanser bør du da være oppmerksom på når du gjør det? La oss gå gjennom endringene i regelverket.

Døgnhvile på ferge

La oss begynne med hva som er det grunnleggende og som ikke har noen endring, du kan ta din daglige hvile på ferge/tog hvis du følger disse reglene:

  • Du kan avbryte hvilen to ganger (for ombordstigning- og ilandkjøring av fergen / toget);
  • Den totale tiden for avbrudd kan ikke overstige 1 time;
  • Pass på at all tid du bruker i å stå i kø, er registrert som annet arbeid. Hvis ikke blir det regnet som hvile, og dermed ville du ha avbrutt den tiltenkte daglige hvileperioden mer enn to ganger;
  • Tiden som brukes til ombord- og ilandkjøring av fergen / toget telles ikke som hvile;
  • Daglig hviletid på en ferge skal være minst 11 timer;
  • Du kan også dele opp døgnhvilen i 3 + 9 timer, du kan da tilbringe 9 timers delen på fergen og du kan dele den (9 timer) to ganger for ombord- og avstigning;

Redusert ukehvile på ferge

Den reduserte ukentlige hvilen på ferge / tog fungerer nøyaktig på samme måte som en døgnhvile brukt på ferge / tog. Du kan avbryte den reduserte ukentlige hvilen på minst 24 timer to ganger, i kombinasjon av 1 time, for ombords- og ilandkjøring av ferge/tog. Døgnhvile kan tas i kjøretøyet dersom det har tilfredsstillende sovemuligheter og det står i ro.

Ukehvile på ferge

Du kan også tilbring en vanlig ukehvile på ferge hvis du følger en bestemt regel – hvilen du du benytter på tog/ferje må minst være på 8 timer. Kjøretøyet må tilfredsstillende sovemuligheter tilgjengelig. Kravet på minst 8 timer diskvalifiserer automatisk flere fergeruter rundt i Europa.

Så langt virker reglene rimelig greie, men det er selvfølgelig noen spesielle tilfeller. For eksempel definerer forskriften en redusert ukentlig hvile som en hvileperiode som er mindre enn 45 timer og mere enn 24 eller flere timer. Forordningen forbyr også å tilbringe en vanlig ukentlig hvil på en ferge, hvis hviletappen på toget / fergen er mindre enn 8 timer. Dette medfører at hvilen ikke kan være regelmessig eller redusert i henhold til definisjonene.

Slik vi ser på denne situasjonen er at vi har en redusert ukentlig hvileperiode på 45 timer som ikke skal kompenseres, og det er derfor vi har lagt til en spesiell etikett – (Redusert ukentlig hviletid) – til ukentlige hvileperioder som indikerer om dette er en vanlig eller redusert ukentlig hvileperiode.

page2image5703088

Selv om disse regelendringene ikke er veldig kompliserte, kan det daglige arbeidet til sjåfører nå lett avbrytes hvis sjåførene begynner å bruke alternativene de nye reglene gir. De digitale fartsskriverene og de nye smart fartsskriverene har ikke innebygde algoritmer for å håndtere de nye endringene, og kan gi feil instruksjoner til sjåførene om når og hvilken type hvile som skal tas. Dette problemet kan løses med nedlastings- og analyseverktøyer for fartsskriverfiler, for eksempel Tachogram, som gjør det mulig for sjåførene å kontrollere at de overholder forskriftene hele tiden.

Hvis du ikke allerede har det, kan du bestille Tachogram hos TrackSys. Du vil da få full oversikt og få hjelp med alle med kjøre- og hviletidsreglene.

 

 

Back To Top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.