skip to Main Content
Personvern

Nedenfor beskriver hvordan Tracksys behandler personopplysninger i forhold til deg som en eksisterende kunde, partner eller besøkende på nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvilke typer personopplysninger vi kan behandle, og for hvilket formål vi behandler dem. Vi utleverer også vår behandling av personopplysninger samt valgene og rettighetene du har i forhold til dem. Vi ber deg lese våre retningslinjer for personvern nøye og forstå innholdet ditt.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som vi er personlig ansvarlige for. Dette betyr at vi er ansvarlige for håndtering og behandling av dine personopplysninger. Det betyr også at det er opp til oss å stille deg spørsmål eller kommentarer, eller å bruke noen av rettighetene du har i forhold til vår håndtering av dine personlige opplysninger.

Personopplysninger som behandles
Personopplysninger refererer til data som kan tilskrives deg som person. Vi kan håndtere følgende personopplysninger:
• navn
• adresse
• E-postadresse
• Badekar eller
• brukernavn og passord
• bestillingsinformasjon
• IP-numre
• annen informasjon du oppgir i dine kontakter hos oss

Formål og rettslig grunnlag
Vi behandler dine personlige opplysninger med det formål å administrere våre kunderelasjoner, samt levere, fremme eller markedsføre våre varer og tjenester. Behandlingen foregår på grunnlag av at det er nødvendig for oss å oppfylle vår avtale med deg og for vår legitime interesse i å nå ut med markedsføring og annen kommunikasjon.

Lagring av personopplysninger
Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig å oppfylle formålet med behandlingen. Hvis vårt kundeforhold utløper, lagrer vi navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer for markedsføringsformål i maksimalt ett år etter at kundeforholdet utløper. Vi vil alltid behandle dine personopplysninger i den grad og i løpet av den tiden vi er pålagt å gjøre det ved lov.
I den grad personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen eller av andre grunner, vil anonymisering eller sletting av dataene ikke lenger være tillatt.

Mottaker
Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre rådgivere for personopplysninger, f.eks. selskaper som leverer LAN- eller WAN-kommunikasjon, andre skyrelaterte tjenester og finansielle funksjoner. I slike tilfeller vil det bli inngått avtaler om tilgang til personopplysninger som sikrer at dine personopplysninger kun behandles i samsvar med disse retningslinjene for personvern. Vi selger ikke, handler eller overfører på annen måte dine personlige opplysninger til tredjeparter.

Informasjonskapsler
Nettstedet vårt bruker såkalte informasjonskapsler for å tilpasse brukeropplevelsen din og forbedre nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på våre besøkendes datamaskin og er mulig å bruke til å spore hva en besøkende gjør på nettstedet vårt. Det finnes to typer informasjonskapsler; en permanent informasjonskapsel som er igjen på den besøkendes datamaskin for en fast tid og en økt informasjonskapsel lagret bare under besøket på nettstedet. Øktinformasjonskapsler forsvinner når du lukker nettleseren.
Informasjonskapsler behandles med ditt samtykke. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du slå av informasjonskapsler i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan også konfigurere nettleseren slik at du får en spørring hver gang et nettsted prøver å plassere en informasjonskapsel på datamaskinen din. Gjennom nettleseren kan tidligere lagrede informasjonskapsler også slettes. Se nettleserens hjelpesider hvis du vil ha mer informasjon. Videre kan du manuelt slette informasjonskapsler manuelt fra harddisken.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke godta informasjonskapsler, kan funksjonaliteten begrenses på bestemte nettsider.

Dine rettigheter
Du har rett til å bekrefte om vi behandler personopplysninger knyttet til deg, og i så fall har tilgang til disse personopplysningene og også informasjon om personopplysninger og vår håndtering av dem.

Du har rett til å motta uriktige personopplysninger om deg som er rettet uten unødvendig forsinkelse. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger i noen tilfeller, med tanke på formålet med behandlingen.

Du kan under visse omstendigheter slette personopplysningene dine, for eksempel: personopplysninger er ikke lenger nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller om personopplysningene ble behandlet ulovlig.

Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personlige opplysninger i noen tilfeller. Hvis du for eksempel bestrider riktigheten av personopplysninger, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av dem i løpet av tiden det tar for oss å sjekke om informasjonen er korrekt.

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personlige opplysninger, som er basert på vår legitime interesse. I så fall må vi vise overbevisende legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter til å fortsette behandlingen.

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger i den grad behandlingen er gjort for direkte markedsføring. I en slik innvending vil vi ikke lenger behandle dine personlige opplysninger for dette formålet.

Du kan under visse omstendigheter innhente personopplysningene du har gitt oss, og angå deg i et elektronisk format som er mye brukt. Du har rett til å overføre slike data til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Hvis du har noen kommentarer om vår behandling av dine personlige opplysninger, vennligst kontakt oss på Conapto AB. Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

Informasjonsbeskyttelse
Vi tar en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger, for eksempel bruker vi kryptering for å beskytte sensitive data som overføres over Internett. Bare ansatte som utfører en bestemt jobb har tilgang til personlig identifiserbar informasjon. IT-systemene som brukes til å lagre personlig identifiserbar informasjon, lagres i et sikkert miljø.

Sverige

SporSys AS
Stalsbergveien 1
3128 Nøtterøy

TELEFON

+47 33 22 10 02

E-post

post@tracksys.no

Norge

SporSys AS
Stalsbergveien 1
3128 Nøtterøy

TELEFON

+47 33 22 10 02

E-post

post@tracksys.no

Våre løsninger gir et komplekst system for oppfølging av biler og kommersielle kjøretøy. Dette bidrar til et enklere bilvedlikehold og dermed optimal kostnadseffektivitet.

Vi vil alltid strebe etter å finne lønnen som passer best til den enkelte kundes behov.

Vi er den eneste leverandøren med en kompleks og KOMPLETT løsning.

Back To Top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.