skip to Main Content
Telematikk 2020 -> 2021

Å skrive et innlegg om trendene i telematikkindustrien for 2020, etter å ha opplevd den ekstreme tiden som 2020 har vært, virker som en umulig oppgave fordi vi allerede har sett at hele verden kan snus helt på hodet innen noen få ukers tid. Plutselig må du tilpasse deg en ny virkelighet, og dermed gjøre noen forsiktige antagelser om hva det neste året vil bringe. Likevel vil jeg prøve å forutsi noen av trendene.

 

Ruteplanlegging og optimalisering er viktigere enn noensinne

I en verden hvor alle er opptatt av pandemien, var det et bestemt segment av selskaper som leverte «siste sekund» levering som krevde nøyaktig ruteplanlegging med optimaliseringsverktøy. Mange av våre kunder i dette segmentet hadde allerede benyttet dette verktøyet i flere år, og hadde dermed de riktige verktøyene på plass da pandemien startet. I løpet av året så vi imidlertid mange bedrifter som også opplevde leveringskrav i «siste sekund» for sine egne produkter, og innså at det er kostbart og vanskelig å gjøre det uten tidligere erfaring eller riktige verktøy.

Pandemien slutter ikke om en dag eller en måned – noen av endringene i markedet er kommet for å bli. Vi tror at viktigheten av e-handel og levering i «siste sekund» vil forbli like viktig som den er nå. Våre forventninger er at ruteplanlegging og optimalisering vil bli en av de viktigste løsningene som telematikkselskapene kan tilby i 2021, ikke bare transportselskapene, men enhver flåte som er involvert i transport og fortsatt ikke har de nødvendige verktøyene på plass.

 

Hendelser som skjer hovedsakelig på nettet

I fjor la vi en plan for utstillinger og messer vi ønsket å delta på i 2020. Vi deltok ikke på noen av disse. Ikke desto mindre brakte 2020 en stor økning i populariteten til online-begivenhetene – det ble den nye normalen, og vi så at mange aktører på telematikkmarkedet jobbet med å være vert for sine digitale arrangementer.

Hvis messene og utstillingene gjenopptas i 2021, tror vi at besøkende blir mindre, men at besøkende blir mye mer forretningsorientert enn tidligere.

Hvis du er klar til å ta risikoen ved å besøke en messe, må det være en god forretningsgrunn for dette. Markedsføringsrollen for å tiltrekke besøkende til standen din, og få potensielle kunders oppmerksomhet vil være viktigere enn noensinne.

 

Tilbake til «normalen» fra COVID-19

Ganske mange bedrifter endret sine perspektiver under pandemien. Det var en betydelig boom i e-handel. I følge McKinsey Quarterly opplevde vi 10 års vekst innen e-handel på et par måneder. Verden så rask bruk av teknologier som videokonferanser og andre medier. Det var mange som slet med teknologi, men de som tok et sprang i utfordringen, og er nå klare til å slippe enda mer teknologi inn i sin hverdag.

Ingen av disse behovene vil forsvinne når pandemien slutter. Vi kan forvente at telematikkens rolle vil øke sammen med de forretnings- og økonomiske gjenopprettingsplanene som regjeringer over hele verden vil få på plass.

Hvis vi ser på noen eksempler, la Boris Johnson plan for den grønne industrielle revolusjonen som inkluderer ganske mange punkter om å konvertere flåter til elektriske. Ikke bare vil dette gi mye investering for bedrifter – det vil også kreve mye mer data om hvordan elektriske flåter fungerer, og det er her telematikken kommer til sin rett. Etter vår mening gir slike steg perfekt mening. Vi er ikke bare i en pandemi, men vi er også i en klimakrise som krever en radikal løsning. Å starte økonomien på nytt mens man tar hensyn til klimakrisen er definitivt en god strategi som gjør det mulig å løse to viktige globale spørsmål samtidig.

 

Migrasjon til 3G eller 4G

Som i resten av verden lanserer mobiloperatører nettverksoppgraderinger som til slutt vil føre til at eldre generasjoners nettverk blir avslått.

Med så mye fokusering om 5G, blir de eldre nettene 2G- og 3G-nettverk avviklet tidligere enn antatt og telematikkselskaper bør følge nøye med hva som skjer i «Telecomverden» og sørge for at ikke noen enheter benytter seg av teknologi som utgår på dato.

Hvis vi ser på situasjonen i Europa, er strategien litt annerledes enn i resten av verden. De fleste land avvikler gradvis eldre teknologier, for eksempel utfasing med 2G, deretter 3G, etc. Europeiske operatører har tvert imot for det meste tatt strategien for å fase ut 3G-teknologi først, og flere operatører har allerede slått av sin 3G-nettverk i 2020 eller har kunngjort at de blir stengt i 2021.

De aller fleste telematikkapparater i Europa bruker for tiden 2G-teknologi, og dette er en av grunnene til at operatører først slår av 3G-nett. Problemet i Europa ligger i at noen land bruker en annen strategi. For eksempel slår Sveits av sine 2G-nettverk, og dermed vil telematikkapparater som opererer på 2G over hele Europa miste tilkoblingen når de opererer i Sveits etter nedstenging.

På grunn av det faktum at enheter blir installert på lang sikt (vanligvis fungerer en telematikkenhet i mer enn 5 år), ser det ut til at 2021 vil være året da telematikkleverandører må ta beslutningen om å intensivere enhetsoppgraderinger til 4G.

 

Bedrifter som igangsetter investeringsplanene sine

I 2020 så vi mange selskaper som kuttet ned sine nye investeringsplaner eller stoppet driften på grunn av dårlig økonomi og framtidsutsikter. Nå som vi forhåpentligvis nærmer oss slutten av pandemien, eller i det minste ser håp med vaksinasjon av befolkningen, forventer vi at selskaper gjenopptar investeringsplaner på flåter og telematikkprodukter med et klart mål om avkastning på innvesteringen.

 

Elektriske kjøretøy

I noen land har 2020 vært et år med å bygge en anstendig infrastruktur for elektriske kjøretøyer. Det kan være en grunn til at mange holdt tilbake med planene sine om å bli elektriske. Jeg tror at vi vil se en intensivering av å fase inn elektriske raskere enn planlagt i 2021.

 

Tilleggsdata fra kjøretøyene

 Å samle inn tillegsdata fra kjøretøyene er en uendelig oppgave, og vi så noen interessante utviklinger på dette området i 2020. For eksempel videotelematikk som tidligere hovedsakelig ble brukt som rekonstruksjon av ulykker og verktøy for eliminering av dårlig atferd. I år så vi flere interessante prosjekter for bruk av videotelematikk, som sjåføropplæring basert på live videostrøm fra kjøretøyet og fjernkontrollering av enheter via videostreaming – neste nivå av fjernstyring og kontaktløs økonomi. Ser vi dette, forventer vi at video-telematikk vil øke i 2021.

 

Automasjon

2020 har vært året for eliminering av unødvendig tidsbruk. Vi kastet ikke bort tiden på å reise – i stedet gjorde vi videokonferanser. Vi kastet ikke bort tid på å pendle til jobb – i stedet jobbet vi eksternt. Vi kastet ikke bort tiden på å handle – vi brukte e-handelsløsninger i stedet.

Ikke all eliminering av unødvendig tidsbruk vil seire etter at pandemien er under kontroll, men besparelsene vi har gjort ved å endre måten vi jobber og lever på, er så store at vi kan se likhetstegn til automatisering.

2020 har vært et år som ingen andre – det har ført til både utfordringer og muligheter for alle bransjer, inkludert telematikk. Vi håper at det neste året ikke vil være så turbulent som dette og ser allerede frem til å se om telematikkmarkedet vil endre seg i den retningen vi forutsa, eller om nye, uventede trender vil dukke opp i 2021.

Back To Top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.