skip to Main Content
Sekretesspolicy

Nedan beskrivs hur Tracksys behandlar personuppgifter i relation till dig som befintlig kund, partner eller besökare på vår webbplats.

Denna sekretesspolicy förklarar vilka typer av personuppgifter vi kan behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi lämnar även ut vår behandling av personuppgifter samt de val och rättigheter du har i förhållande till dem. Vi ber dig vänligen att läsa vår sekretesspolicy noggrant och förstå ditt innehåll.

Observera att denna sekretesspolicy avser behandling av personuppgifter som vi är personligen ansvariga för. Det innebär att vi ansvarar för hantering och behandling av dina personuppgifter. Det innebär också att det är upp till oss att ställa frågor eller kommentarer till dig, eller att använda någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av din personliga information.

Personuppgifter som behandlas
Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som person. Vi kan hantera följande personliga information:
• namn
• adress
• E-postadress
• telefon
• användarnamn och lösenord
• beställa information
• IP-nummer
• annan information som du lämnar i dina kontakter med oss

Syfte och rättslig grund
Vi behandlar din personliga information i syfte att hantera våra kundrelationer samt leverera, främja eller marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på grundval av att det är nödvändigt för oss att uppfylla vårt avtal med dig och för vårt legitima intresse av att nå ut med marknadsföring och annan kommunikation.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om vår kundrelation upphör att gälla kommer vi att lagra ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter att kundrelationen har gått ut. Vi kommer alltid att behandla din personliga information i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.
I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen eller av någon annan anledning kommer anonymisering eller radering av uppgifterna inte längre att tillåtas.

Mottagare
Vi kan lämna ut din personliga information till våra Personuppgiftsrådgivare, t.ex. företag som tillhandahåller LAN- eller WAN-kommunikation, andra molnrelaterade tjänster och finansiella funktioner. I sådana fall kommer avtal om tillgång till personuppgifter att ingås som säkerställer att din personliga information endast behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi säljer, handlar inte eller överför på annat sätt din personliga information till tredje part.

Cookies
Vår webbplats använder så kallade cookies för att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och är möjliga att använda för att spåra vad en besökare gör på vår sida. Det finns två typer av cookies; en permanent cookie som lämnas på besökarens dator under en bestämd tid och en sessionscookie som lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Cookies behandlas med ditt samtycke. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Via webbläsaren kan tidigare lagrade cookies också raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du manuellt radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten begränsas på vissa webbsidor.

Dina rättigheter
Du har rätt att bekräfta om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall har tillgång till dessa personuppgifter och även information om personuppgifter och vår hantering av dem.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig åtgärdas utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter i vissa fall, med tanke på syftet med behandlingen.

Du kan under vissa omständigheter radera din personliga information, till exempel: personuppgifter är inte längre nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av din personliga information i vissa fall. Om du till exempel bestrider korrektheten av personuppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om informationen är korrekt.

Du har rätt att invända mot behandlingen av din personliga information, som baseras på vårt legitima intresse. Om så är ja, måste vi visa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. I en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla din personliga information för det ändamålet.

Du kan under vissa omständigheter få den personliga information som du har lämnat till oss och beröra dig i ett elektroniskt format som används i stor utsträckning. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om du har några kommentarer om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på Conapto AB. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen.

Informationsskydd
Vi vidtar en mängd olika säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information, till exempel använder vi kryptering för att skydda känsliga data som överförs via Internet. Endast anställda som utför ett specifikt jobb har tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Sverige

TrackSys AS
Stalsbergveien 1
3128 Nøtterøy

Telefon

+47 33 22 10 02

E-post

post@tracksys.no

Norge

TrackSys AS
Stalsbergveien 1
3128 Nøtterøy

Telefon

+47 33 22 10 02

E-post

post@tracksys.no

Våra lösningar ger ett komplext system för uppföljning av bilar och nyttofordon. Detta bidrar till ett enklare bilunderhåll och därmed optimal kostnadseffektivitet.

Vi kommer alltid att sträva efter att hitta den lön som bäst passar den enskilda kundens behov.

Vi är den enda leverantören med en komplex och KOMPLETT lösning.

Back To Top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.