skip to Main Content
Telematik 2020 -> 2021

Efter att ha upplevt en extrem tid som 2020, verkar det vara en omöjlig uppgift att skriva ett inlägg om trenderna inom telematikbranschen för år 2020 då vi redan har sett att hela världen kan vändas helt på upp och ner på ett fåtal veckor. Plötsligt måste man anpassa sig till en ny verklighet, och därmed göra några försiktiga antaganden om vad nästa år kommer att medföra. Ändå kommer vi att försöka förutsäga några av trenderna.

 

Ruttplanering och optimering är viktigare än någonsin

I en värld där alla är oroade över pandemins framfart fanns det innan pandemin ett specifikt segment av företag som erbjöd “sista sekundleveranser” vilket krävde noggrann ruttplanering med optimeringsverktyg. Många av våra kunder inom detta segment hade redan använt detta verktyg i flera år och hade därmed rätt verktyg på plats när pandemin startade.

Under året 2020 såg jag dock hur många företag också upplevde leveranskrav för ”sista-sekundleverans” för sina egna produkter och de insåg att det är kostsamt och svårt att göra det utan tidigare erfarenhet eller med rätt verktyg.

Pandemin slutar inte på en dag eller en månad och flera förändringarna på marknaden har kommit för att stanna. I framtiden tror vi att vikten av e-handel och ”sista-sekundleverans” kommer att förbli lika viktigt som det är nu. Våra förväntningar är att ruttplanering och optimering ska bli en av de viktigaste lösningarna som telematikföretagen kan erbjuda 2021 och det är inte endast bara transportföretagen som har de största behoven utan även vagnparker som är involverad i transporter vilka fortfarande inte har skaffat de nödvändiga verktygen som nu krävs för framtidens behov.

 

Incidenter som främst sker på nätet

Förra året lade vi fram en plan för utställningar och mässor som vi ville delta i 2020. Tyvärr så deltog vi inte i någon av det som var inplanerat i och med pandemin. Dock, så har vi under 2020 upplevt en enorm popularitet för online-evenemang – vilket sedan blev nya normala och där vi såg att många aktörer på telematikmarknaden arbetade för att vara värd för sina egna digitala evenemang.

Om mässorna och utställningarna återupptas 2021 tror vi att antalet besökare kommer att minska, men vara mycket mer affärsinriktade än tidigare.

Om du är redo att ta risker genom att besöka en mässa, måste det finnas goda affärsmässiga skäl för detta. Rollen som marknadsförare kommer att vara viktigare än någonsin för att locka till sig besökare till sin respektive monterutställning och få potentiella kunders uppmärksamhet.

 

Tillbaka till det “normala” från COVID-19

Ganska många företag ändrade sina perspektiv under pandemin. Det fanns en betydande boom i e-handel. Enligt McKinsey Quarterly så upplevde de 10 år av e-handelns tillväxt på några månader. Världen såg en snabb användning av teknik som videokonferenser och andra medier. Det var många som kämpade med tekniken, men de som tog ett språng i utmaningen och är nu redo att släppa in ännu mer teknik i sin vardag.

Inget av dessa behov kommer att försvinna när pandemin upphör. Vi kan förvänta oss att telematikens roll ökar tillsammans med de affärs- och ekonomiska återhämtningsplaner som regeringar runt om i världen nu kommer att ha på plats.

Om vi tittar på några exempel lade Boris Johnson fram planer för den ”gröna industriella revolutionen” som innehåller en hel del punkter som att omvandla vagnparker till el eller icke fossildrivna fordon. Detta kommer inte bara skapa och ge stora investeringar för företagen – utan det kommer också att kräva mycket mer data om hur till exempel elektrifieringen av vagnparker ska fungera, och det är där telematiken kommer till sin rätt. Enligt vår mening är sådana steg helt rätt och nödvändiga. Vi befinner oss inte bara i en pandemi, utan vi befinner oss även i en klimatkris som kräver en radikal lösning. En omstart av ekonomin sker och samtidigt som hänsyn tas till klimatkrisen är definitivt en bra strategi som gör det möjligt att lösa två viktiga globala frågor samtidigt.

Flytten till 3G eller 4G

Precis som i resten av världen lanserar mobiloperatörerna nätuppgraderingar som så småningom kommer att leda till att äldre generationers nät stängs av.

Med så mycket fokus på 5G, så kommer de äldre näten 2G och 3G-näten att avbrytas tidigare än väntat och telematik företag bör ägna stor uppmärksamhet åt vad som händer i “Telecomworld” och se till att inga enheter drar nytta av teknik som löper ut på datum.

Om vi ser på situationen i Europa är strategin lite annorlunda än i resten av världen. De flesta länder avbryter gradvis äldre teknik, såsom utfasning med 2G, sedan 3G osv. De europeiska operatörerna har i stället mestadels vedertaget strategin att fasa ut 3G-tekniken först och flera operatörer har redan stängt sitt 3G-nät under 2020 eller meddelat att de kommer att stängas ner under 2021.

Den stora majoriteten av telematikenheter i Europa använder för närvarande 2G-teknik, och detta är en av anledningarna till att operatörerna först stängde av 3G-nät. Problemet i Europa ligger i vissa länder som använder en annan strategi. Till exempel stänger Schweiz ner sina 2G-nät, och därmed kommer telematikenheter över hela Europa som arbetar med 2G att förlora sin anslutning när de är verksamma i Schweiz efter avstängning.

På grund av det faktum att enheter installeras för längre perioder (vanligtvis en telematikenhet fungerar i mer än 5 år), verkar det som att år 2021 kommer att vara det år då leverantörer för telematik måste fatta beslutet att intensifiera sina enhetsuppgraderingar till 4G.

Företag som initierar sina investeringsplaner

Under år 2020 såg vi att många av företagen skar ner på sina nya investeringsplaner eller har stoppat sina verksamheten på grund av dålig ekonomi och framtidsutsikter. När vi nu förhoppningsvis närmar oss slutet på pandemin, eller åtminstone ser hopp med vaccination av befolkningen, förväntar vi oss att företagen återupptar investeringsplanerna för sina vagnparker och telematikprodukter med ett tydligt mål om avkastning på investeringar.

Elfordon

I vissa länder har 2020 varit ett år av att bygga en anständig infrastruktur för elfordon. Det kan vara en anledning till att många höll tillbaka med sina planer på att bli elektrifiera. Vi tror på att vi kommer att få se en intensifiering av en infasning av elen snabbare än planerat 2021.

Ytterligare data från fordonen

Att samla in ytterligare data från fordonen är en oändlig uppgift, och vi såg en del intressanta utvecklingar på detta område 2020. Till exempel videotelematik som tidigare främst användes som rekonstruktion av olyckor och verktyg för eliminering av dåligt uppförande. I år såg vi flera intressanta projekt för användning av videotelematik, såsom förarutbildning baserad på live videoströmning från fordonet och fjärr kontroll/styrning av enheter via videostreaming – nästa nivå av fjärr kontroll och kontaktlös ekonomi. Om vi ser detta förväntar vi oss att videotelematiken ökar 2021.

 

Automation

2020 har varit det år då onödig tidsanvändning avskaffas. Vi slösade inte vår tid på att resa – istället gjorde vi videokonferenser. Vi slösade ingen tid på att pendla till jobbet – istället arbetade vi på distans. Vi slösade inte bort vår tid för shopping – vi använde e-handelslösningar istället.

Alla elimineringar av onödig tidsanvändning är under kontroll vilket kommer att råda efter pandemin, men de besparingar vi redan har gjort genom att ändra vårt sätt att arbeta och leva är så stor att vi kan se likheter med mer automatisering.

2020 har varit ett år som ingen annan – det har lett till både utmaningar och möjligheter för alla branscher, inklusive telematik. Vi hoppas att nästa år inte kommer att bli lika turbulent som detta och ser redan fram emot att se om telematikmarknaden kommer att förändras i den riktning vi förutspådde, eller om nya, oväntade trender kommer att dyka upp 2021.

Back To Top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.