Ofte stilte spørsmål

Kategorier
Tilbakestill
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hvorfor skal jeg velge flåtestyringsløsing fra Tracksys?
Generelt og oppstart

Vi tilbyr en komplett løsning for å effektivt administrere hele flåten din med én lisens og én innlogging. Våre åpne integrasjoner med andre systemer gir deg grundige data og bedre analyser for å optimalisere beslutningsprosessen og forbedre produktiviteten.

Med vår bransjekunnskap utvikler vi funksjoner for skreddersydd flåtestyring, uansett om du har få kjøretøy eller en omfattende flåte. Du kan selv velge hvilke funksjoner du har behov for, og vårt dedikerte supportteam står til din rådighet for å sikre at du får mest mulig ut av vår løsning.

Hvordan kommer vi i gang med å bruke løsningen?
Generelt og oppstart

Det er enkelt å komme i gang med vår flåtestyringsløsning. Du velger tjenestene som passer deg og din bedrift, vi sender dere utstyr og du er i gang. Alt av opplæring foregår digitalt på vår opplæringsplattform - perfekt for brukere på farten.

Hva menes med «bygg din egen plattform»?
Bruk og tilpasning

Med Tracksys får du tilgang til en fleksibel plattform som lar deg skreddersy løsningen basert på dine og din bedrifts spesifikke behov. Vi har gjort det enkelt å integrere ulike tjenester og funksjoner som tidligere krevde separate systemer. Uansett om du har få kjøretøy eller om du har behov for en komplekst flåtestyringsløsning, kan du selv velge de funksjonene som passer best for deg. Vårt team står klare til å veilede deg dersom du er usikker på hvilke valg som vil være mest hensiktsmessige for din virksomhet.

Hvilke tjenester bør jeg ha i løsningen min?
Generelt og oppstart

Vi legger stor vekt på å samarbeide nært med våre kunder for å forstå deres spesifikke ønsker og behov. I oppstartsfasen fokuserer vi på å identifisere de mest hensiktsmessige løsningene basert på din virksomhets unike situasjon, for deretter å veilede deg med å sette sammen den ideelle kombinasjonen av tjenester som best mulig imøtekommer dine mål. Med Tracksys kan du derfor være trygg på at du ikke vil være bundet til statiske tjenester og funksjoner. Vi er her for å sikre at løsningen enkelt kan tilpasses i takt med din virksomhets vekst og endrede behov.

Hva koster Tracksys sin løsning for flåtestyring?
Generelt og oppstart

Med vår flåtestyringsløsning betaler du kun for de spesifikke tjenestene du har bruk for. Vi lar deg skreddersy din egen kombinasjon slik at du slipper å kjøpe det du ikke trenger. Slik unngår du unødvendige utgifter og opprettholder en kostnadseffektiv tilnærming til din flåtestyring. Med vår plattform kan du trygt velge og tilpasse de funksjonene som er nødvendige for din virksomhet, uten å bekymre deg for ekstra kostnader for unødvendige tjenester.

Hvordan installerer vi sporingsenheter i flåten?
Teknikk og integrering

Det er enkelt å installere sporingsenheter i din flåte. Du kan enkelt installere utstyret selv, eller velge vår monteringstjeneste. Vi har også en digital opplæringsplattform tilgjengelig for både administrasjonen og dine sjåfører, noe som effektiviserer oppstartsfasen og installasjonen.

Hvor lang responstid har dere?
Generelt og oppstart

Vi har et dedikert team som prioriterer rask respons. Derfor vil du som regel motta svar fra oss innen kort tid. Vårt mål er å sikre at du får den støtten du trenger så raskt som mulig.

Hvor lang er leveringstiden?
Generelt og oppstart

Vår prioritet er å sikre at du får utstyret du trenger så raskt som mulig. Kontakt oss gjerne for mer nøyaktig informasjon om leveringstid basert på din plassering og spesifikke bestilling.

Hvor leverer dere?
Generelt og oppstart

Vi betjener hovedsakelig hele Skandinavia. I tillegg leverer vi også i Europa gjennom våre samarbeidspartnere.

Oppfyller Tracksys sin elektroniske kjørebok skattelovgivningens krav til dokumentasjon?
Lovgivning og sikkerhet

Tracksys sin elektroniske kjørebok oppfyller kravene i skattelovgivningen for dokumentasjon av kjøring med yrkesbil. Kjøreboken inneholder detaljert rapportering av daglig bruk av tjenestebilen, inkludert registrering av start- og stopptidspunkter, type tur (arbeid/privat), kjørte kilometer, kommentarer fra brukeren (krever app) og formål med turen (krever app).

Er det mulighet for individuelle brukere til å se sin egen brukshistorikk?
Bruk og tilpasning

Brukere kan se egne produserte data med tilgang fra både app og den digitale nettplattformen.

Hva betyr det at man kun betaler for de funksjonene man velger å benytte?
Betaling og garantier

Tracksys har samlet alle nødvendige tjenester på ett sted, og skreddersyr løsningen nøyaktig etter dine ønsker. Du betaler kun for de tjenestene som er essensielle for deg, og dersom behovene dine endrer seg, har du alltid muligheten til å legge til flere funksjoner i løsningen.

Har Tracksys en løsning for registrering av bom-passeringer for hvert enkelt kjøretøy?
Bruk og tilpasning

Tracksys tilbyr en løsning for registrering av bompasseringer for hvert enkelt kjøretøy. Denne løsningen gir en oversikt over hele flåtens bompasseringer, inkludert rapportering av pris- og passeringsinformasjon fra de ulike AutoPass-operatørene. Rapportene er klargjort for regnskapsformål, med detaljer om MVA og priser.

Les mer om tjenesten her

Må man installere ulike programmer for å logge seg inn i systemet og ta det i bruk?
Teknikk og integrering

For å ta i bruk Tracksys-systemet er det ikke nødvendig å installere ulike programmer. Vi tilbyr en skybasert løsning som er tilgjengelig direkte via nettleseren, uten behov for nedlasting eller installasjon av ekstra programvare.

Oppfyller systemet relevante sikkerhetssertifisering og standarder?
Lovgivning og sikkerhet

Systemet oppfyller relevante sikkerhetssertifiseringer og standarder. Plattformen er sertifisert i henhold til ISO 27001 for informasjonssikkerhet. Maskinvaren er også sertifisert i samsvar med ISO 14001:2015 for miljø, ISO 9001:2015 for kvalitet og ISO 45001:2018 for arbeidsmiljø og sikkerhet. Videre er datasenteret sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 27001-standardene.

Er det mulig å integrere systemet deres mot ett eller flere av oppdragsgivers systemer?
Teknikk og integrering

Det er flere APIer for plattformen;

  1. Rest API
  2. Push API
  3. Device-API

API-ene er godt dokumentert og inkluderer nødvendige spesifikasjoner for integrering mot eksterne systemer. Kunden kan selv lage API-nøkler for de fleste funksjonene i plattformen.

Har Tracksys etablert et system eller iverksatt tiltak for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt hindre miljøødeleggelser og korrupsjon?
Lovgivning og sikkerhet

Tracksys har etablert et system og iverksatt tiltak for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt for å hindre miljøødeleggelser og korrupsjon. Dette bekreftes av sertifiseringen som Miljøfyrtårn.

Hvilke garantier kan dere stille for de aktuelle tjenestene?
Betaling og garantier

Tracksys kan garantere en oppetid på minimum 99,5% for tjenestene våre. I tillegg tilbyr vi garanti på maskinvare (leieprodukt) så lenge avtalen er aktiv.

Må man kjøpe eller kan man leie maskinvare?
Betaling og garantier

Du har muligheten til å velge om du ønsker å leie eller eie maskinvare som leveres fra Tracksys.

Vil behandlingen omfatte overføring av data til et tredjeland?
Lovgivning og sikkerhet

All behandling av data, inkludert lagring, skjer innenfor EU/EØS-sonen. Det innebærer at det ikke skjer noen overføring av data til et tredjeland.

Hvordan sikrer løsningen tilgangsstyring? Hvis løsningen har flere moduler, er det mulig å tilgangsstyre hvilke brukere som skal ha tilgang til de forskjellige modulene?
Bruk og tilpasning

Sikring av tilgangsstyring er implementert gjennom plattformen. Dersom løsningen består av flere moduler, er det mulig å administrere og tilpasse tilgangen til de ulike modulene for forskjellige brukergrupper. Dette innebærer at plattformen tillater oppsett av tilgangsrettigheter for ulike brukergrupper, samt individuelle tilgangsrettigheter per bruker.

Ingen resultater