Sertifiseringer

Kvalitet, miljø og sikkerhet

MapOn - ISO/IEC 27001
MapOn - ISO/IEC 27001
TrackSys sin plattformpartner MapOn er ISO 27001 sertifisert. ISO 27001 er en internasjonal og anerkjent standard for implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet. Sertifisering i standarden gir en systematisk og risikostyrt tilnærming til kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet.
TELTONIKA IoT GROUP - ISO 9001
TELTONIKA IoT GROUP - ISO 9001
Vår leverandør av maskinvare, TELTONIKA IoT GROUP, er ISO 9001 sertifisert. ISO 9001 er en del av den globale ISO 9000-standardserien og fastsetter kriteriene for kvalitetsstyringssystemer, som fokuserer på kunder, prosesser og kontinuerlig forbedring for å hjelpe selskaper med å takle fremtidens krav og utfordringer.
TELTONIKA IoT GROUP - ISO 14001
TELTONIKA IoT GROUP - ISO 14001
Vår leverandør av maskinvare, TELTONIKA IoT GROUP, er ISO 14001 sertifisert. ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøledelse som hjelper organisasjoner med å etablere et rammeverk for bærekraftig drift og kontinuerlig forbedring av deres miljøytelser og praksiser.
Telia - ISO/IEC 27001
Telia - ISO/IEC 27001
Data lagres i Telia sin skyinfrastruktur i Latvia. Datasenteret er bygget i henhold til ANSI/TIA-942 standard Tier III-krav, som inkluderer brannsikkerhet, fysisk tilgang, strøm og nettverksredundans. Datasenteret er sertifisert i henhold til  ISO 27001. ISO 27001 er en internasjonal og anerkjent standard for implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet. Sertifisering i standarden gir en systematisk og risikostyrt tilnærming til kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet.
Telia - ISO/IEC 9001
Telia - ISO/IEC 9001
Data lagres i Telia sin skyinfrastruktur i Latvia. Datasenteret er bygget i henhold til ANSI/TIA-942 standard Tier III-krav, som inkluderer brannsikkerhet, fysisk tilgang, strøm og nettverksredundans. Datasenteret er sertifisert i henhold til ISO 9001. ISO 9001 er en del av den globale ISO 9000-standardserien og fastsetter kriteriene for kvalitetsstyringssystemer, som fokuserer på kunder, prosesser og kontinuerlig forbedring for å hjelpe selskaper med å takle fremtidens krav og utfordringer.
Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn
TrackSys er Miljøfyrtårn-sertifisert. Gjennom sertifiseringen har vi implementert miljøvennlige praksiser og oppfyller miljøkrav i standarden, inkludert reduksjon av energiforbruk og avfall, bærekraftig innkjøp, samt at vi forplikter oss til å bidra til bærekraftig utvikling.